Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatisch fysiotherapeut richt zich naast de lichamelijke klachten specifiek op psychofysiologische en gedragsmatige kenmerken van problemen in het lijf. Het doel is het herkennen en transparant maken van de complexe relaties tussen het lichaam en de geest, welke bij iedere client weer anders zullen zijn, en het behandelen hiervan. Een intake kan en zal dan ook vaak langer duren aangezien de klacht een stuk breder geanalyseerd wordt dan bij andere stromingen binnen de fysiotherapie.

Psychosomatische klachten kunnen twee kanten opwerken. Zo kan er gedacht worden aan klachten in het lijf die voortkomen uit bijvoorbeeld distress, stemmingsproblematiek, angst of chronische (pijn)klachten met of zonder een duidelijke fysieke oorzaak.
Ook wordt gekeken naar de invloed van het gedrag en persoonskenmerken op de klacht.

De behandeling door een psychosomatisch fysiotherapeut richt zich hoofdzakelijk op het bevorderen van de zelfregulatie door zich te richten op zowel de lichamelijke als psychosociale onderdelen van het gezondheidsprobleem. Dit wordt gedaan middels een aantal mogelijke behandelvormen gericht op bewustwording, ontspannings-, adem- en communicatiemethoden, lichaamsgerichte methoden, stressmanagement en leefstijl.

Meer weten over psychomatische fysiotherapie? Neem contact met ons op.