De fysiotherapeut

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijk bewegingsapparaat. De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking leren om te gaan en hem te helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van klachten. Naast directe behandeling van klachten staat begeleiden en adviseren dus centraal in het herstelproces.

Meer weten of een afspraak maken? Neem contact met ons op.