Kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut heeft naast de opleiding fysiotherapie een aanvullende specialistische opleiding gedaan voor het werken met kinderen en jeugdigen tussen 0-18 jaar. Kinderen leren spelenderwijs. Bij sommige kinderen gaat het niet vanzelf. De ontwikkeling kan langzamer gaan of afwijken van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening van de zintuigen, organen, het zenuwstelsel en/of het houdings- en bewegingsapparaat. Het kind kan hierdoor te weinig motorische ervaring opdoen. Zij hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven.

Wij observeren en onderzoeken het kind om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en niveau te krijgen. Verder onderhouden we contact met ouders, school, artsen en eventueel anderen. Afhankelijk van de resultaten stellen we een behandelplan op.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u ons bereiken op telefoonnummer 06-16 33 62 93 (Karin van Rijsewijk). Of ga naar www.kinderfysiobreda.nl.